Aquabevægelse og afspænding for baby/børn og forældre

Giv dit barn en god start efter fødslen ved at deltage i Aquabevægelse og afspænding i Aftenskolen Magnum Opus

Undervisningens formål er bl.a. herigennem: 

  • at forældrene får et tæt og varmt samspil med barnet gennem den nærhed og samhørighed, forælder/forældre og barn oplever i bassinet
  • at skabe tryghed for barnet
  • at udtrykke kærlighed til barnet
  • at stimulere barnets sanser: syn, lugt, hørelse og berøring
  • at skabe gode forudsætninger for bevægelsesmæssig udvikling gennem en stimulation af balance-, koordinations- og muskeltræning (forudsætning for at kunne kravle og gå)
  • at stimulere fordøjelse og åndedræt
  • at bedre barnets søvnmønster
  • at gener ved kolik og andre smertekilder forebygges og lindres
  • at forbindelse mellem vand og velvære (som barnet har oplevet de 9 måneder i livmoderen) kan bibeholdes og styrkes

Hvad kan I forvente?
Aquabevægelse er baseret på barnets motoriske udvikling og skal være på barnets præmisser, så I skal regne med, at der vil være aktive perioder, hvor I vil se store fremskridt, og der vil være stille perioder, hvor samværet i det vandige element vil være det vigtigste. Ikke alle børn følger samme udvikling i samme tempo - men begge perioder er med til at udvikle barnet.

Hvorfor bevægelse i vand?
Først og fremmest for at nyde jeres barn på en anden og dejlig måde. Aquabevægelse i sig selv er udviklende for barnets motorik. Det, at barnet kan bevæge sig frit, giver et helt specielt forhold mellem jer og jeres barn. Det tillidsforhold, I skaber igennem aquabevægelse modsvares ikke af andre situationer. 

Det er vigtigt at vide, at selv børn er i stand til at redde sig selv. Et barn, der har lært vandet at kende fra spæd, vil have en klar fordel. Det bliver mindre panikslagent og vil automatisk benytte sig af de tillærte reflekser, hvilket kan være forskellen mellem at overleve og drukne, indtil der kommer hjælp.

Da det er forældrene, der kender barnet bedst, vil det være forælderen og ikke instruktøren, der udfører øvelser og bevægelser med barnet.

Alle undervisere er uddannede indenfor bevægelse i vand. 

Se mere om Baby- og Familiesvømning i menuen til venstre.

dof