Sansemotorik, sang og leg 0-10 mdr.

Ved Idrætslærer og motorikvejleder Tabita Radoor Jensen

Lektionerne foregår i Gymnastiksalen i Fredericia Sundhedshus, Dronningensgade 97, 7000 Fredericia.

Sansemotorik og sang for børn 0–10 mdr. Stimulering af labyrint-, føle- og kinæsthesisansen har afgørende betydning for barnets motoriske udvikling. Undervisningen tager derfor afsæt i denne stimulering.

Vi skal bl.a. synge, svinge, trille, gynge, have hovedet i mange retninger og give barnet massage. Alle øvelser tilrettelægges, så man kan blive inspireret til sansemotorisk træning derhjemme. Undervisningen består primært af stimulering af barnet og korte oplæg om sanserne. Barnet kan med fordel have så lidt tøj på som muligt, når det er til sansemotorik.

Medbring venligst: Lagen og fx et tæppe eller en dyne, som barnet kan ligge på. Forælderen anbefales desuden at iføre sig løst, bevægevenligt tøj.

Læs mere om tid, sted og pris her.

dof