Aquabevægelse og afspænding for baby/børn og forældre

Giv dit barn en god start efter fødslen ved at deltage i Aquabevægelse og afspænding i Aftenskolen Magnum Opus

Undervisningens formål er bl.a. herigemmen: 

  • at forældrene får et tæt og varmt samspil med barnet gennem den nærhed og samhørighed forældre og barn oplever i bassinet
  • at skabe tryghed for barnet
  • at udtrykke kærlighed til barnet
  • at stimulere barnets sanser: syn, lugt, hørelse og berøring
  • at skabe gode forudsætninger for bevægelsesmæssig udvikling gennem en stimulation af balance-, koordinations- og muskeltræning (forudsætning for at kunne kravle og gå)
  • at stimulere fordøjelse og åndedræt
  • at bedre barnets søvnmønster
  • at gener ved kolik og andre smertekilder forebygges og lindres
  • at forbindelse mellem vand og velvære (som barnet har oplevet de 9 måneder i livmoderen) kan bibeholdes og  styrkes.

Hvad kan I forvente?
Aquabevægelse er baseret på barnets motoriske udvikling og skal være på barnets præmisser, så I skal regne med, at der vil være aktive perioder, hvor I vil se store fremskridt og der vil være stille perioder, hvor samværet i det vandige element, vil være det vigtigste. Begge perioder er med til, at udvikle barnet og ikke alle børn følger samme udvikling i samme tempo.

Hvorfor bevægelse i vand?
Først og fremmest for, at nyde jeres barn på en anden og dejlig måde. Dét, at barnet kan bevæge sig frit, giver et helt specielt forhold mellem jer og jeres barn. Det tillidsforhold I skaber igennem aquabevægelse, modsvares ikke af andre situationer. Aquabevægelse er udviklende for barnets motorik. 

Det er vigtigt, at selv børn er i stand til, at redde sig selv. Et barn, der har lært vandet at kende fra spæd, vil have en klar fordel. Det bliver mindre panikslagen og vil automatisk benytte sig af de tillærte reflekser, hvilket kan være forskellen mellem at overleve og drukne, indtil der kommer hjælp.

Da det er forældrene der kender barnet bedst, er det forældre og ikke instruktøren, der udfører øvelser og bevægelser med barnet.

Alle undervisere er uddannet indenfor bevægelse i vand. 

Se mere om Baby- og Familiesvømning i menuen til venstre.

dof