Betalingsbetingelser

Der opkræves et depositum ved tilmelding. Betaling af restbeløbet for rejsen skal være CareRejser i hænde senest 60 dage før afrejse, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. Ved indtegning senere end 60 dage før afrejsedag, skal hele rejsens pris være CareRejser i hænde senest 48 timer efter indtegning, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Ved indtegning via hjemmesiden senere end 60 dage før afrejse, skal hele rejsens pris betales straks, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen.

Bestilles rejsen senere end 30 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med rejsekonsulenten. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har CareRejser ret til at annullere rejsen uden varsel.

Automatisk annullering: Rejser, hvor betaling i henhold til billet/bestillingsbekræftelse ikke er os rettidigt i hænde, annulleres automatisk uden forudgående varsel. Bestilles rejsen senere end 60 dage før afrejse, er ovenstående også gældende vedrørende betaling.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. CareRejser forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,-, forhøjes rejsens pris tilsvarende