Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 foregår:

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 17.00 i Café FIC, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia

Tilmelding skal ske senest 3 uger før (grundet bestilling af lokale samt forplejning).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Kontingent

6. Indkomne forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt