Du kan se og læse alle vores foldere online

Vi har valgt at lægge vores foldere på nettet, så du også her kan læse meget mere om Aftenskolens og Svømmeklubbens mange tilbud. Folderne er blevet til i et samarbejde med vores bestyrelsesmedlem Malene Munch Thuesen.

Vi har pt. 9 foldere, læs blandt andet mere om:

Folder-Aqua Folder-Stimulastik

dof