Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2022

Onsdag den 16. marts kl. 17.00

Keramik og tegneskolen, Indre Ringvej 51, 7000 Fredericia

Tilmelding skal ske senest 3 uger før (grundet bestilling af lokale samt forplejning).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Kontingent

6. Indkomne forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

dof