Generalforsamling 2021

GENERALFORSAMLINGEN ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID PGA. COVID-19!

Generalforsamling 2021

XXXXXXXX 

Tilmelding skal ske senest 3 uger før (grundet bestilling af lokale samt forplejning).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Kontingent

6. Indkomne forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

dof