Generalforsamling 2024

Torsdag den 21. marts kl. 17.00

Tilmelding senest d. 11. marts.

Adresse:

Keramik- og Tegneskolen Fredericia

Indre Ringvej 51

7000 Fredericia

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Kontingent

6. Indkomne forslag

7. Fremtidig virksomhed

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt