Det arbejder Magnum Opus for:

Vores mission er:

 • At arbejde på, at være en af landets bedste aftenskole indenfor blandt andet bevægefag.
 • At arbejde på, at være en af landets bedste svømmeskole for børn som ikke dyrker elitesvømning
 • At alle kan deltage uanset uddannelsesmæssig, social, økonomisk eller etnisk baggrund
 • At formidle oplevelser og undervisning der styrker den enkeltes livsglæde
 • At medvirke til vedkommendes personlige og faglige udvikling
 • At sikre, at alle borgere kan deltage i de forskellige former for undervisning som Magnum Opus tilbyder
 • At medvirke til at fjerne uligheder, der måtte være fremkommet på grund af manglende deltagelse i uddannelsesprocesser og samfundsliv på et tidligere tidspunkt
 • At der skal være tilbud om uddannelse, fordybelse, personlig udvikling, refleksion og engagerende debat i forpligtende fællesskaber med andre

 

Vores vision er:

 • Vi vil være kendt overalt i Fredericia, Middelfart, Vejle og Silkeborg kommuner og gerne i et større område
 • Vi vil være kendt og anerkendt for høj kvalitet i undervisning, i vore kurser og et højt serviceniveau i betjeningen af vore kursister
 • Vi vil øge antallet af undervisningstimer og antallet af deltagere år for år
 • Vi vil udvikle vores kursusudbud løbende i takt med behov og forventninger ændrer sig hos kursister og samarbejdspartnere
 • Vi vil fastholde og styrke vores position som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for myndigheder, institutioner og organisationer på lokalt, regionalt og landsdækkende niveau i forhold til at imødekomme borgernes behov for bevægelse og motion.
 • Vi vil fastholde nuværende medlemstal og økonomi
 • Vi vil indgå i netværk og samarbejdsrelationer for at styrke Foreningen Magnum Opus position både lokalt og nationalt
 • Vi vil tilbyde undervisning på små hold for deltagere med særlige behov
 • Vi vil holde fast i fagligheden gennem uddannelse
 • Vi vil arbejde for hele tiden at have uddannede instruktører/hjælpetrænere
 • Vi vil arbejde for at gennemføre et vellykket generationsskifte i ledelsen/bestyrelsen

 

Værdigrundlag

 • Magnum Opus lægger vægt på ærlighed og ansvarlighed
 • Magnum Opus lægger vægt på en respektfuld og ordholdende tilgang til kursister, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere
 • Magnum Opus lægger vægt på, at medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer  og foreningsmedlemmer er initiativrige, motiverede og entusiastiske og føler sig forpligtet overfor  Magnum Opus idégrundlag
 • Magnum Opus lægger vægt på at det skal være rart og styrkende at deltage i undervisningen og Magnum Opus vil kun have de bedste undervisere indenfor fagene
 • Magnum Opus lægger vægt på sundhed, livsglæde og bevægelsesglæde