Aflysning af hold

Vi tager forbehold for underviserskift, holdaflysninger og ændring af kursussted.

Ved aflysning af undervisning f.eks. pga. sygdom, udsendes en e-mail senest dagen inden undervisningen.

Hvis aflysning sker samme dag, som undervisningen skal foregå, udsendes sms. Det er derfor vigtig, at oplyse mobilnr. ved tilmelding.